Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Nhìn nhận dấu ấn cải cách hành chính dưới triều Nguyễn

Lê Đăng - 10/10/2018, 06:20 GMT+7 | Văn hóa

Những vấn đề đặt ra trong Hội thảo không ngoài mục đích cùng nhìn lại những dấu ấn cải cách của thời đại trước và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn xã hội ngày nay, để cùng nhìn nhận đánh giá những giá trị lịch sử cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm cho đương đại.

Với 17 tham luận của các nhà khoa học và một số địa phương trong cả nước tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau: Những thành tựu cải cách của triều Nguyễn; Chính sách ưu việt dưới thời phong kiến và triều Nguyễn trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước; Các tư liệu gốc về cải cách hành chính triều Nguyễn thông qua các Di sản tư liệu thế giới Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn;

Thực trạng cải cách hành chính tại một số địa phương hiện nay: sắp xếp tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi một số dịch vụ công từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân,...

Dự kiến sẽ có 9 tham luận được lựa chọn trình bày tại Hội thảo, đáng chú ý là các tham luận: Những dấu ấn cải cách hành chính dưới triều Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại (Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam); Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực của triều Nguyễn vào việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay (Ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương);

Chính sách bổ dụng quan lại thời Minh Mệnh thông qua luật “Hồi tị” và ý nghĩa của việc nghiên cứu luật giai đoạn hiện nay (TS. Phan Thanh Hải, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế); Một số bài học từ cải cách hành chính triều Nguyễn (TS. Đinh Duy Hòa, Bộ Nội vụ);

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước triều Nguyễn, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn hiện nay (GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm, Học viện Hành chính quốc gia) ; Cải cách hệ thống văn thư, văn bản hành chính dưới triều Nguyễn (PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Đại học KHXH&NV-Đại học Quốc gia Hà Nội),....

Ban Tổ chức hy vọng, Hội thảo sẽ góp thêm những những góc nhìn khoa học mới mẻ và thực tiễn giúp các nhà quản lý đương thời hoạch định những chính sách cải cách phù hợp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm