Nghiêm cấm cắt xén nội dung chương trình

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Cùng với nội này, Sở GD&ĐT đồng thời yêu cầu các đơn vị chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn đánh giá rút kinh nghiệm công tác kiểm tra học kì năm học 2017- 2018; sắp xếp thời gian hợp lý để tổ chức ôn tập cho học sinh phù hợp với từng nhóm đối tượng; tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông theo 4 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Cần thực hiện theo chỉ đạo về dạy và học đã nêu tại hướng dẫn nhiệm vụ năm học. Riêng đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với thời sự quê hương, đất nước.

Có kế hoạch dạy bù hoặc điều chỉnh thời khóa biểu để đảm bảo học sinh các lớp tham gia kiểm tra đề chung của Sở GD&ĐT có đủ thời gian ôn tập và hoàn thành nội dung bài học trước thời gian kiểm tra chung.

Sở GD&ĐT Phú Yên cũng đã công bố nội dung và cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kỳ I để các trường tổ chức ôn tập hiệu quả.

Trải nghiệm mùa hè công nghệ

Trải nghiệm mùa hè công nghệ

GD&TĐ - Chương trình “Trải nghiệm mùa hè công nghệ cho trẻ em tại Đông Anh” với nhiều hoạt động thu hút được đông đảo phụ huynh, học sinh và giáo viên.