Nghịch dại thì trách ai bây giờ?

Nghịch dại thì chắc chắn sẽ tự hại bản thân mình nên chẳng biết trách được ai đâu.
Nghịch dại thì trách ai bây giờ?
Theo Dân việt