Nghỉ dạy vì COVID-19, nhà trường tập trung sinh hoạt chuyên môn, lựa chọn SGK

Nghỉ dạy vì COVID-19, nhà trường tập trung sinh hoạt chuyên môn, lựa chọn SGK

Không để bị động

Cô Nguyễn Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Nộn (Tam Nông, Phú Thọ) cho biết: Sau khi nhận được 5 bộ SGK lớp 1, nhà trường tiến hành nghiên cứu, thảo luận, so sánh điểm mạnh và hạn chế của từng bộ SGK theo dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Sở GD&ĐT, bước đầu chọn ra các đầu sách phù hợp nhất với HS, giáo viên của trường, phù hợp với thực tế địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã yêu cầu cơ sở giáo dục cho HS nghỉ học. Tuy nhiên, cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn đến trường để vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, sinh hoạt chuyên môn, phối hợp với cha mẹ HS cho HS ôn tập tại nhà. Do đó, công tác phòng, chống dịch không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ lựa chọn SGK.

Đưa ra nhận định này, ông Nguyễn Kiên Cường – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sóc Đăng (Đoan Hùng, Phú Thọ) – chia sẻ: “Nhà trường đã yêu cầu tất cả giáo viên chủ động đọc, tham khảo các bộ sách đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Hội đồng lựa chọn sách của nhà trường cũng đã được thành lập”.

Cũng theo ông Phạm Đăng Khoa, trước khi Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT, ngày 16/12/2019, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn về triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, trong đó có nội dung chuẩn bị lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021. Theo đó, các cơ sở giáo dục tiểu học sử dụng kinh phí chi thường xuyên mua đủ 32 đầu sách/trường (mỗi đầu sách tối thiểu 1 quyển) thuộc danh mục SGK đã được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở GDPT cho thư viện của nhà trường để cán bộ, giáo viên nghiên cứu trước.

Tại Đắk Lắk, Sở GD&ĐT đang hoàn tất các văn bản cần thiết để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định tiêu chí lựa chọn SGK sau ngày 15/3/2020, khi Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực. Theo ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, từ tháng 1/2020, các trường đã chủ động nghiên cứu 5 bộ sách để nắm bắt nội dung, cấu trúc và hướng dẫn lựa chọn sách của Bộ GD&ĐT, vì vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện việc lựa chọn SGK.

Hỗ trợ các trường lựa chọn sách

Chuẩn bị tích cực, nhưng cơ sở giáo dục vẫn còn có những khó khăn khi lựa chọn SGK. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hồng Hải, các bộ sách chưa qua thực tiễn giảng dạy tại trường nên chưa thể đánh giá hết được các ưu điểm, nhược điểm, mức độ phù hợp với địa phương, nhà trường. Còn ông Nguyễn Kiên Cường cho rằng, do mới được tiếp cận với các bộ sách nên hội đồng lựa chọn SGK chưa có nhiều thời gian nghiên cứu kỹ. Theo quy định, hội đồng lựa chọn sách có thành viên là đại diện cha mẹ HS. Quy định này cũng làm cho nhà trường có chút lo lắng về năng lực chuyên môn khi tham gia lựa chọn sách. Bên cạnh đó, năng lực giáo viên không đồng đều cũng ảnh hưởng một phần nhỏ đến công việc này…

Chia sẻ khó khăn của Đắk Lắk, ông Phạm Đăng Khoa cho biết: Không phải cơ sở giáo dục nào cũng hội đủ các yếu tố tích cực của các thành viên hội đồng lựa chọn SGK, đặc biệt thành viên là đại diện Ban đại diện cha mẹ HS của các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nếu không tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho những thành viên này sẽ không đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch của hội đồng lựa chọn SGK. Giải pháp cho vấn đề này, theo ông Khoa cần thành lập tổ kiểm tra, giám sát, tư vấn hỗ trợ các cơ sở giáo dục, trong quá trình tổ chức nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ của hội đồng lựa chọn SGK tại các cơ sở GDPT.

Ông Phạm Đăng Khoa đồng thời đề xuất, sau khi các trường chọn được SGK, các nhà xuất bản sớm triển khai, phát hành kịp thời để phụ huynh, nhân dân yên tâm khi các con bước vào năm học mới 2020 - 2021 đã có SGK sử dụng.