Ngày bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp là ngày 23/5/2021

GD&TĐ - Với 465/466 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, Quốc hội đã “chốt” ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật  (23/5/2021).
Kết quả biểu quyết
Kết quả biểu quyết

Chiều nay (17/11), theo chương trình Kỳ họp 10, ông Trần Văn Tuý - Trưởng Ban Công tác Đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình bày Tờ trình về dự kiến ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Tuý cho biết: Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc với cuộc Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử.

Căn cứ các quy định của pháp luật về ngày bầu cử, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện bình thường, dự kiến là ngày 23/5/2021.

Tiếp đến, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quyết định ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Kết quả biểu quyết dự thảo Nghị quyết như sau: Với 465/466 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, Quốc hội đã “chốt” ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật  (23/5/2021).

Cầu Long Biên qua thời gian đã có biểu hiện xuống cấp cần cải tạo, tu bổ.

Cầu Long Biên 'nằm chờ' được bảo tồn

GD&TĐ -Cầu Long Biên hơn “100 tuổi” với nhiều dấu hiệu xuống cấp “tiếp tục” được lên kế hoạch nghiên cứu, cải tạo. Vẫn là câu chuyện cải tạo đi cùng bảo tồn, giữ giá trị lịch sử, hướng đến phát triển du lịch Thủ đô.