Nếu em lấy, thầy bỏ tu

Một nhà sư đi khất thực giữa một trưa hè oi bức. Khát quá, ông bèn vào nhà bên đường để xin nước uống.
Nếu em lấy, thầy bỏ tu

Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly.

Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống.

Cô gái thấy thế ái ngại và nói:

- Thầy đừng tu, để em lấy…

Vị sư kia liền trả lời:

- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu…

Ngày hôm sau, gặp thầy, cô gái nói:

- Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy…

Thầy vui mừng đáp:

- Nếu em lấy, thầy bỏ tu.