Nạo phá thai tại Việt Nam: Cao nhất châu Á và Top 5 thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, Việt Nam là nước có tỉ lệ phá thai cao nhất châu Á và thuộc một trong 5 nước có tỉ lệ phá thai cao nhất trên thế giới.
Nạo phá thai tại Việt Nam: Cao nhất châu Á và Top 5 thế giới

Cũng theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình, ở nước ta đang tồn tại một tỷ lệ vô cùng đáng báo động khi cứ trung bình 1 trẻ em ra đời thì lại có 1 bào thai khác bị phá bỏ.

Mỗi năm có từ 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em được sinh ra, tương ứng với đó là số bào thai bị phá bỏ. Con số này chắc chắn sẽ khiến nhiều người cảm thấy lạnh người.

Đáng chú ý hơn cả là số trẻ vị thành niên phá thai ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với các quốc gia dẫn đầu về nạo phá thai. Cụ thể, theo số liệu của Bộ y tế có đến 300 đến 400 nghìn các ca nạo phá thai là của trẻ vị thành niên.

Theo VTV