Nâng mức chuẩn xác định trợ cấp với người có công

Nâng mức chuẩn xác định trợ cấp với người có công

(GD&TĐ) - Chính phủ mới ban hành Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

ảnh mang tính minh họa
ảnh mang tính minh họa

Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 876.000 đồng, thay vì mức 770.000 đồng như hiện nay.

Một số điểm đáng lưu ý như, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ là 876.000 đồng (quy định cũ là 770.000 đồng); con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt thì được trợ cấp 876.000 đồng (mức cũ 770.000 đồng); bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được trợ cấp 491.000 đồng (mức cũ 432.000 đồng);..

Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định mới sẽ được tính thực hiện từ ngày 1/5/2011.

Một số mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng như sau:

Đơn vị: nghìn đồng

TT

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp, phụ cấp từ 1/5/2011

(Mức chuẩn 876.000đ)

Ghi chú

Trợ cấp

Phụ cấp

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945:

- Diện thoát ly

979

166/1 thâm niên

Hàng tháng

- Diện không thoát ly

1.662

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần

876

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần

1.468

2

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

906

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

491

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

1.028

3

Thân nhân liệt sĩ:

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ

876

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên

1.565

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ

1.565

4

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1.565

5

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

735

6

- Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ

20 lần mức chuẩn

Một lần

- Chi phí báo tử

1.000

7

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 1/1/1995

20 lần mức chuẩn

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng

20 lần mức chuẩn

8

Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% - 20%:

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%

4 lần mức chuẩn

- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15%

6 lần mức chuẩn

- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%

8 lần mức chuẩn

Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...