Năng lực quản lý phải đáp ứng nhu cầu đổi mới

GD&TĐ - Trong hai ngày 16 - 17/12, tại Hà Nội Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các Trưởng phòng GD&ĐT cho 13 tỉnh, thành phố, tính từ Hà Nội đến Quảng Ngãi.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì cùng với sự tham dự của lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng trực thuộc Bộ. Mục đích nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp phòng, đáp ứng nhu cầu đổi mới, căn bản, toàn diện của ngành đề ra.

Hơn 200 học viên đã được  trao đổi, góp ý cho công tác quản lý, mô hình trường học VNEN cấp tiểu học, đổi mới kiểm tra đánh giá; trao đổi về công tác quản lý, trường học kết nối, đánh giá HS; Trao đổi về công tác thanh tra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các nội dung quan trọng như: Cần có định hướng tốt để quản lý tốt hơn trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Ngành GD không thể tự tiến hành đổi mới mà cần có sự vào cuộc đồng các các bộ, ngành, ngay trong công tác bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng GD hoặc luân chuyển GV là công việc của ngành GD nhưng lại hoàn toàn không được chủ động. Vậy nên chăng có cơ chế bổ nhiệm Trưởng phòng GD, Giám đốc Sở GD&ĐT rõ ràng hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển quán triệt vấn đề cốt lõi trong đổi mới GD tại Hội nghị ảnh 1
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển quán triệt vấn đề cốt lõi trong đổi mới GD tại Hội nghị

Tại Hội nghị này, nhằm quán triệt hơn nữa định hướng Đề án đổi mới của ngành, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã chỉ ra những nội dung cốt lõi, then chốt như chỉ đạo thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá;

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD&ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, hiệu quả hoạt động GD; Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của HS, chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực HS dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GD THCS...