Năm học 2009 – 2010 phấn đấu đạt 650.000 học sinh TCCN

Năm học 2009 – 2010 phấn đấu đạt 650.000 học sinh TCCN
Học nghề cũng là con đường tốt để đảm bảo cuộc sống
Học nghề cũng là con đường tốt để đảm bảo cuộc sống

Theo hướng dẫn, Bộ GD&ĐT đã đặt ra 5 nhiệm vụ chính cho GDCN trong năm học này. Đáng chú ý là việc đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, công tác thi đua, khen thưởng và thanh tra, kiểm tra; đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo và các loại hình trường; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục TCCN; triển khai mạnh mẽ hơn nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội, đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; triển khai thực hiện Quy chế về công khai đối với cơ sở giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo đề án đã được Quốc hội thông qua.

Năm học này, sẽ tiếp tục thực hiện xét tuyển trong tuyển sinh đào tạo TCCN (trừ tuyển sinh các ngành năng khiếu) và tuyển đúng chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm và đảm bảo chất lượng.

Tiếp tục áp dụng chế độ cử tuyển TCCN, đẩy mạnh công tác đào tạo theo địa chỉ, ưu tiên phát triển nhân lực có trình độ trung cấp cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Các cơ sở đào tạo TCCN tích cực tham gia vào Đề án Đào tạo nghề cho nông dân gia đoạn 2010 đến 2015 và bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp cơ sở.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, sẽ xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý vi phạm trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ và liên kết đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác đào tạo và tuyển dụng giáo viên TCCN sẽ đổi mới về căn bản với việc đẩy mạnh việc thực hiện đào tạo mới giáo viên TCCN theo hợp đồng; tuyển dụng những người đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và thái độ đạo đức tốt để làm giáo viên TCCN.

Hoạt động thực hành, thực tập được chú trọng với quy định thời lượng thực hành, thực tập đạt từ 50 - 75% tổng thời lượng toàn khóa…

Hiếu Nguyễn

Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Hải luôn được các em nhỏ quý mến.

Thầy 'bảo mẫu' ở Tú Nang

GD&TĐ - Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Đinh Công Hải được mọi người ví von với tên gọi 'mẹ hiền' của đám trẻ vùng cao ở xã Tú Nang.