rssheader

30/11/2020

Hà Nội: Sớm di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi nội đô

04/12/2019, 12:16 GMT+07 | Môi trường
Hà Nội: Sớm di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi nội đô

Thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND thành phố Hà Nội đã chủ động hướng dẫn di dời các cơ sở công nghiệp không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư trên địa bàn thành phố còn chậm do tâm lý doanh nghiệp không muốn di chuyển ra xa nội thành, muốn dựa vào lợi thế vị trí đất để sản xuất kinh doanh, thuận tiện đi lại sinh hoạt; năng lực tài chính của hầu hết các doanh nghiệp còn hạn chế trong việc đầu tư thay đổi công nghệ sạch…

Tổ công tác liên ngành đã rà soát phân loại các quận và các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất công nghiệp. Theo đó, loại bỏ 32 cơ sở nằm trong 113 cơ sở công nghiệp đề xuất di dời do không phù hợp quy hoạch; bổ sung 9 cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng đất do không phù hợp với quy hoạch. Như vậy đến nay danh mục sản xuất công nghiệp đề xuất di dời do không phù hợp quy hoạch gồm 90 cơ sở.

Để việc xử lý di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực 12 quận một cách đồng bộ, công bằng, UBND TP cần có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho di dời cả các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch của các bộ, ngành thuộc Trung ương đóng trên địa bàn 12 quận thuộc thành phố.

Việc này cùng làm đồng thời với các cơ sở thuộc thành phố quản lý. Bên cạnh đó, Hà Nội cần sớm nghiên cứu, đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ việc di dời các cơ sở sản xuất và dịch vụ gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch nhiều hơn nữa, thỏa đáng hơn…

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội lại cho rằng, bài học từ Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho thấy cần phân loại danh mục gây ô nhiễm môi trường để xác định yêu cầu cấp bách.

Trong danh mục đề xuất có những cơ sở đã có chủ trương di dời từ 20 năm trước nhưng cũng có một số cơ sở là căn cứ quy hoạch phân khu. Nên nếu chỉ thống kê danh mục đồng đều là chưa phát huy hiệu quả Nghị quyết.

Từ thực tiễn này đề nghị nâng tầm Nghị quyết của HĐND thành phố để có căn cứ cho UBND thực hiện và cần có sự phân loại cụ thể hơn để từ đây giám sát của HĐND và MTTQ sẽ quyết liệt hơn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm