Miễn thuế thu nhập cá nhân khi gửi tiết kiệm vàng

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi gửi tiết kiệm vàng

(GD&TĐ)-Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 12 sửa đổi bổ sung Thông tư 84 và Thông tư 02 hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, điểm quan trọng nhất là bổ sung một số loại thu nhập thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo diện lãi tiền gửi tiết kiệm.

dff
Gửi tiết kiệm bằng vàng sẽ không phải chịu thuế TNCN khi nhận lãi

Theo Thông tư 12, lãi tiền gửi được miễn thuế được mở rộng hơn bao gồm thu nhập cá nhân nhận được từ lãi gửi VND, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng dưới các hình thức như tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận và lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Theo quy định trước đây tại Thông tư 22/TT-NHNN về quản lý huy động và cho vay bằng vàng đối với tổ chức tín dụng thì: Người gửi vàng dưới hình thức chứng chỉ tiền gửi phải chịu thuế thu nhập cá nhân 5% .

Như vậy, người gửi vàng dưới hình thức chứng chỉ gửi vàng tới đây sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính cũng sửa đổi Thông tư 02 quy định về thu thuế thu nhập cá nhân với hoạt động chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, cho phép cục thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương ủy nhiệm cho chủ đầu tư thu thuế thu nhập cá nhân với các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Phương Hoa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ