Lương năm 2021: Công chức, viên chức nào hưởng lương thấp và cao nhất?

Năm 2021 sẽ không tăng lương cơ sở theo đề nghị của Chính Phủ. Vậy đối tượng công chức, viên chức nào sẽ hưởng lương thấp và cao nhất?.
Lương năm 2021: Công chức, viên chức nào hưởng lương thấp và cao nhất?

Năm 2021 sẽ không tăng lương cơ sở theo đề nghị của Chính Phủ. Vậy đối tượng công chức, viên chức nào sẽ hưởng lương thấp và cao nhất?.

Theo đó, hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng/tháng và dự kiến vẫn tiếp tục được áp dụng vào năm 2021.

Lương năm 2021 của công chức

Hiện nay, lương của công chức vẫn được tính theo công thức:

Lương = Hệ số lương x mức lương cơ sở

Trong đó, hệ số lương cao nhất của công chức là 10,0 áp dụng với chuyên gia cao cấp không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa và nghệ thuật.

Ngay sau đó là hệ số lương 8,0 của công chức loại A3.1, bậc 6 áp dụng với các đối tượng: Chuyên viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp thuế, kiểm toán viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, thẩm kế viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp thị trường…

Ngược lại, hệ số lương thấp nhất là 1,35 thuộc nhóm C3 bậc 1 của công chức nhân viên bảo vệ kho dự trữ.

Do đó, với ngạch công chức, mức lương cao nhất là của chuyên gia cao cấp với hệ số 10,0 và mức lương thấp nhất là nhân viên bảo vệ kho dự trữ với hệ số là 1,35:

Mức lương thấp nhất với nhân viên bảo vệ kho dự trữ: 2,0115 triệu đồng/tháng; mức lương cao nhất với chuyên gia cao cấp là 14, 9 triệu đồng/tháng.

Lương năm 2021 của viên chức

Lương của viên chức cũng được căn cứ vào hệ số lương và mức lương cơ sở với công thức tính như lương của công chức.

Cụ thể, viên chức được chia thành 6 nhóm ngạch với 12 bậc lương gồm viên chức loại A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, hệ số lương cao nhất là 8,0 của viên chức loại A3.1 và thấp nhất là 1,5 của viên chức loại C.3:

- Viên chức loại A3.1 gồm các chức danh nghề nghiệp: Kiến trúc sư cao cấp; Giáo sư- Giảng viên cao cấp; Bác sĩ cao cấp; Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp; Diễn viên hạng I; Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường…

- Viên chức loại C3 gồm các chức danh nghề nghiệp: Y công.

Với hệ số như thế, mức lương cao nhất và thấp nhất của viên chức trong năm 2020 được quy định cụ thể:

Mức lương thấp nhất của viên chức loại C3 là 2,235 triệu đồng/tháng; mức lương cao nhất của viên chức loại A3.1 là 11,92 triệu đồng/ tháng.

Lưu ý, theo Nghị quyết 27/NQ-TW, dự kiến đến 2021, mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng với mức thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 đã được lùi đến 1.7.2022.

Theo laodong.vn
Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (28/9) tương đối ổn định, giao dịch gần 69 triệu đồng/lượng sau chuỗi giảm. Trong khi đó vàng thế giới tiếp tục trượt dốc.