Lùm xùm tuyển dụng viên chức tại Học viện KHCN& ĐMST: Người trong cuộc lên tiếng

GD&TĐ - Báo GD&TĐ ngày 12/9/2020 đăng tải bài viết "Học viện Khoa học công nghệ & Đổi mới sáng tạo ( KHCN&ĐMST)- làm đúng quy định khi hủy quyết định tuyển dụng" phản ánh về việc đơn vị này hủy kết quả tuyển dụng viên chức đối với bà Đào Thị Hương Trà. Sau khi Báo đăng, bà Trà có phản hồi, cung cấp thông tin liên quan.
Học viện KHCN&ĐMST. (Ảnh: LĐ)
Học viện KHCN&ĐMST. (Ảnh: LĐ)

Từ việc Học viện KHCN&ĐMST khẳng định làm đúng

Như Báo GD&TĐ đã thông tin: Ngày 16/10/2019 (ngày cuối cùng trong hạn nộp hồ sơ dự tuyển), bà Đào Thị Hương Trà nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2019 của Học viện KHCN&ĐMST.

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức bà Trà khai và cam đoan đã được Học viện Khoa học Xã hội cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp Thạc sĩ. Trong hồ sơ dự tuyển của bà Trà không có bằng Thạc sĩ nhưng có Giấy xác nhận của Học viện Khoa học và Xã hội do Phó Giám đốc Học viện ký ngày 16/10/2019 cấp cho bà Trà, trong đó có nội dung: “Hiện nay học viên Đào Thị Hương Trà đã hoàn thành khóa đào tạo, bảo vệ thành công luận văn và đã được công nhận học vị Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học & Công nghệ và đang trong thời gian chờ cấp bằng".

Cũng trong hồ sơ dự tuyển, bà Trà có nộp Bản cam kết của cá nhân ký ngày 16/10/2019, nêu rõ: "Tại thời điểm nộp hồ sơ, tôi đã được công nhận là tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học & Công nghệ và tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của các văn bản đã nộp để đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019 của Học viện"

Sau khi có kết quả trúng tuyển, ngày 13/2/2020, Học viện có công văn số 54/HVKHCN gửi bà Đào Thị Hương Trà đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của viên chức được tuyển dụng năm 2019, trong đó đề nghị nộp bổ sung bằng Thạc sĩ (bản sao có chứng thực) và khi nộp mang theo bản gốc để phục vụ kiểm tra, đối chiếu.

Ngày 17/2/2020, bà Đào Thị Hương Trà nộp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học & Công nghệ do Học viện Khoa học Xã hội cấp ngày 11/11/2019, nhưng tại bằng Thạc sĩ có ghi: “Quyết định công nhận học vị và cấp bằng số: 5522/QĐ-HVKHXH ngày 11/11/2019".

Ngày 20/2/2020, Học viện có Công văn số 61/TB-HVKHCN gửi bà Trà thông báo về việc rà soát hồ sơ thấy có sự chưa thống nhất các thông tin trên các văn bản do ứng viên cung cấp. Tiếp đó, ngày 26/2/2020, Học viện KHCN&ĐMST có Công văn số 76/HVKHCN tới Học viện Khoa học Xã hội để xin ý kiến về thời gian tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ của bà Đào Thị Hương Trà và gửi kèm theo văn bản là Giấy xác nhận của Học viện Khoa học Xã hội đã ký ngày 16/10/2019.

Ngày 4/3/2020, Học viện Khoa học Xã hội có công văn số 53/HVKHXH phúc đáp công văn số 76/HVKHCN của Học viện KHCN&ĐMST. Trong Công văn 53/HVKHXH có ghi rõ: Tính đến thời điểm ngày 16/10/2019, học viên Đào Thi Hương Trà đã hoàn thành chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ và đang chờ Học viện xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, do sơ suất rà soát thông tin trong Giấy xác nhận (cấp ngày 16/10/2019), Học viện đã ghi “đã được công nhận học vị thạc sĩ". Ngày 6/3/2020 Học viện có công văn số 95/HVKHCN gửi Học viện Khoa học Xã hội về việc xin ý kiến xác nhận về thời gian tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ của bà Đào Thị Hương Trà.

Ngày 18/3/2020, Học viện Khoa học Xã hội đã có Công văn số 56/HVKHXH gửi Học viện KHCN&ĐMST về việc thời gian công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ, khẳng định: “Tính đến thời điểm ngày 16/10/2019, học viên Đào Thị Hương Trà đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Học viện, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Quản lý khoa học và công nghệ; chưa được xét công nhận tốt nghiệp, chưa được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ…”  và “Ngày 11/11/2019, học viên Đào Thị Hương Trà đã được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành quản lý khoa học và công nghệ…”.

Thông báo số 576/TB-HVKHCN, ngày 16/9/2019 của Học viện về tuyển dụng viên chức năm 2019, có nêu rõ yêu cầu với vị trí tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên phải có trình độ chuyên môn phải tốt nghiệp đại học trở lên (một trong các ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, Công nghệ kỹ thuật... và một số chứng chỉ khác theo quy định). Hồ sơ đăng ký dự tuyển cần có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực...Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 17/9/2020 đến hết ngày 16/10/2020.

Lãnh đạo Học Viện KHCN&ĐMST cho rằng đã căn cứ vào Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, căn cứ vào quy định tại Thông báo số 576/TB- HVKHCN của Học viện về tuyển dụng viên chức năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật khác hủy kết quả trúng tuyển viên chức và hủy hợp đồng làm việc của đối với bà Đào Thị Hương Trà.

Người bị hủy quyết định cho rằng không gian dối khi khai báo

Trong diễn biến có liên quan, trong đơn đề ngày 12/9/2020 gửi cơ quan chức năng, bà Đào Thị Hương Trà cho biết: “Không gian dối khi khai báo để dự tuyển viên chức”.

Theo bà Đào Thị Hương Trà thì bà phải 4 lần đi xin giấy xác nhận. “Tại thời điểm 16/10/2020 tôi đã tin và nghe theo sự hướng dẫn của tổ hồ sơ của Học viện KHCN&ĐMST và cũng được Học viện Khoa học Xã hội cấp Giấy xác nhận là Đã được công nhận học vị thạc sỹ thì tôi khai đúng theo giấy xác nhận. Bởi vì Giấy xác nhận là do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp, đóng dấu, ký tên”- bà Trà thông tin.

Viện dẫn khoản 2 Điều 15, khoản 3 Điều 17 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bà Đào Thị Hương Trà cho rằng thành phần hồ sơ khi đăng ký thi tuyển viên chức chỉ cần phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161. Các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, giấy tờ về đối tượng ưu tiên… chỉ phải xuất trình bản chính sau khi đã trúng tuyển để hoàn thiện hồ sơ dư tuyển cũng như ký hợp đồng làm việc.

Tại văn bản gửi cơ quan hữu trách thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông bà Đào Thị Hương Trà cho rằng việc lãnh đạo Học viện KHCN&ĐMST hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với bà là không thực hiện đúng khoản 4, Điều 17, Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

“Theo quy định tại điều khoản này thì tôi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ sau khi trúng tuyển, không khai gian lận, cũng như đã có văn bằng, chứng chỉ đúng quy định”- bà Trà thông tin.