Long An hoàn tất chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021

Long An hoàn tất chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021

Đây là kết quả của toàn tỉnh Long An sau khi các cơ sở lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 Chương trình GDPT năm 2018, năm học 2020 - 2021.

Bộ SGK lớp 1 Cánh diều được thống nhất sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Long An trong năm học 2020 - 2021 gồm, chọn bộ  9 quyển (Toán 1, Tiếng Việt 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Đạo đức 1, Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Giáo dục thể chất 1) và hoạt động giáo dục bắt buộc (Hoạt động trải nghiệm 1).

Bộ SGK Cánh diều là một trong 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 được Bộ GD&ĐT phê duyệt sử dụng từ năm học 2020 – 2021. Thực hiện Thông tư của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều Sở GD&ĐT các tỉnh đã công bố kết quả lựa chọn.

Được biết, bộ SGK Cánh diều do ba đơn vị thực hiện gồm Nhà xuất bản ĐH Sư phạm, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam VEPIC. Với triết lý chung là mang cuộc sống vào trong bài học và đưa bài học vào trong cuộc sống. Bộ sách đáp ứng được nhu cầu đổi mới chương trình phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh với những thay đổi về thiết kế môn học và nội dung bài dạy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm. Đối với học sinh, bộ sách Cánh diều là tài liệu giúp các em tự học, tự tìm tòi và khám phá những nội dung mới, từ đó hứng thú học tập.