Linh hoạt khi tổ chức dạy học trên truyền hình

Linh hoạt khi tổ chức dạy học trên truyền hình

Rà soát, tinh giản nội dung dạy học

Dẫn công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, Sở GD&DT Phú Yên yêu cần các trường THCS, THPT chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình mới.

Theo đó, các tổ/nhóm bộ môn hướng dẫn giáo viên có thể điều chỉnh một sổ bài học, một số chương thành các chủ đề/chuyên đề với các yêu cầu: Xác định rõ mục tiêu cần đạt; tóm lược lý thuyết, kiến thức trọng tâm, cốt lõi; nội dung bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng theo hướng phát triển năng lực... Có đầy đủ bài tập mẫu, bài tập đề nghị và hướng dẫn tự học tại nhà.

Trên cơ sở kế hoạch dạy học bộ môn đã được điều chỉnh, các trường THCS, THPT lập kế hoạch giáo dục cho toàn trường với các hình thức dạy học sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, đảm bảo nội dung, chương trình của năm học; đặc biệt ưu tiên cho học sinh lớp 9, lớp 12, cụ thể:

Tổ chức dạy học, ôn tập trực tuyến, offline (băng đĩa, truyền hình, sách giáo khoa, tài liệu...). Các trường học có thể tổ chức dạy học qua internet tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cung cấp miễn phí.

Các bài giảng được ghi hình video, các slide powerpoint, văn bản giấy, file mềm gửi đến học sinh qua website, E-mail, facebook, youtube, zalo.... Giáo viên có thể sử dụng đa dạng hình thức để tương tác, hướng dẫn học sinh nghiên cứu, làm bài tập. Từng tổ/nhóm chuyên môn có thể tham khảo các nguồn tư liệu tin cậy, để hướng dẫn học tập phù hợp với từng đối tượng.

Phối hợp với gia đình quản lý học sinh học tập qua internet; từng giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh theo nội dung bài học, hướng dẫn tự học và nhận xét đánh giá. Sau khi đi học trở lại, từng trường học tổ chức kiểm tra, đánh giá và ghi điếm cho học sinh các nội dung đã học trong các hình thức nói trên.

Lưu ý với học sinh lớp 9, lớp 12

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho học sinh lớp 9, lớp 12, Sở GD&ĐT Phú Yên yêu cầu từng trường vẫn tiến hành dạy học, ôn tập như các hình thức trên; giới thiệu bộ đề minh hoạ theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia để học sinh tham khảo (các đơn vị tải bộ đề theo đường dẫn tại website của Sở GD&ĐT Phú Yên).

Sau khi học sinh đi học trở lại, các trường ưu tiên thời gian, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bố trí những giáo viên tốt nhất để các em đảm bảo kiến thức, theo kịp với tiến độ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Nếu đủ điều kiện, các trường có thể tổ chức học buổi thứ hai cho học sinh lớp 9, lớp 12 để đảm bảo tiến độ, nội dung chương trình.

Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hình thức dạy học, ôn tập mới này để kịp thời bổ sung, điều chỉnh.

Các phòng GD&ĐT sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể cho các trường học trên địa bàn phụ trách; trực tiếp phê duyệt kế hoạch, khung chương trình từng trường.

Các trường THCS, THPT, các Trung tâm GDTX-NN được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai, trình cấp quản lí trực tiếp phê duyệt, thực hiện; phê duyệt kế hoạch dạy học cho từng tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên về nội dung dạy học trực tuyến, offline, hướng dẫn tự học cho học sinh để làm cơ sở tính giờ công lao động theo quy định.

Đối với các trường THCS&THPT, trong trường hợp giáo viên giảng dạy các bộ môn cấp THCS quá ít, gặp khó khăn trong việc xây dựng các bài giảng trực tuyến, các đơn vị có thể liên hệ với phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch liên kết xây dựng bài giảng trực tuyến nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tương tự, các trường THPT cũng có thể lập kế hoạch liên kết cụm trường.