Liên kết thị trường để tăng thu nhập cho nông dân

GD&TĐ - Phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân Việt Nam là một mục tiêu cơ bản và lâu dài của Chương trình ACIAR. Tất cả các dự án, dù thuộc lĩnh vực nghiên cứu nào cũng hướng tới mục tiêu này.  
Rau an toàn Mộc Châu - sản phẩm từ dự án hỗ trợ ACIAR. Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam
Rau an toàn Mộc Châu - sản phẩm từ dự án hỗ trợ ACIAR. Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Nhóm nghiên cứu sản phẩm rau từ năm 2008 đến nay đã thực hiện bốn dự án lớn ở tỉnh Lào Cai và Sơn La, cung cấp rau bản địa và rau trái vụ an toàn cho khách du lịch, cung cấp cho thị trường Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương khác.

Với mỗi hecta rau an toàn, nông dân có thể thu trung bình 150 triệu đồng một năm, tăng gấp hơn 7 lần so với mức thu 20 triệu đồng từ lúa và ngô trên cùng một đơn vị diện tích.

Nông dân trồng rau ở Mộc Châu và Vân Hồ (Sơn La) có đủ điều kiện có thể sử dụng nhãn hiệu “Rau An toàn Mộc Châu” – nhãn hiệu này là một phần kết quả của dự án Rau trái vụ. Hiện nay đã có khoảng 200 hộ tham gia trồng rau từ các dự án của ACIAR. Khả năng nhân rộng của các mô hình trồng rau là rất lớn, tạo ra ngành nghề mới, mang lại lợi ích cho các thành phần trong chuỗi giá trị.

Hợp phần nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp của ACIAR trong 10 năm qua đã thực hiện 32 dự án, trị giá khoảng 10,8 triệu đô la Úc.

Hợp phần kinh tế không chỉ tập trung vào mảng trồng trọt, mà hoạt động tích cực cả trong lâm nghiệp, thủy sản, và chăn nuôi, thúc đẩy sự liên kết của các nông dân trong các nhóm tổ hợp tác, liên kết với doanh nghiệp tư nhân tại các địa phương để phát triển thị trường, cải tiến chuỗi giá trị, áp dụng các hệ thống canh tác bền vững, cung cấp sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập cho nông dân (ví dụ ở Tây Bắc và Nam Trung bộ).

Các nghiên cứu bổ trợ cho hợp phần này bao gồm nghiên cứu chính sách, vận tải, hậu cần, tài chính.

ACIAR là Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia. Là một phần của Chương trình Viện trợ Phát triển của Chính phủ Australia, ACIAR đóng góp cho các mục tiêu của chương trình nhằm giúp các nước đang phát triển giảm nghèo và phát triển bền vững. ACIAR tài trợ cho các dự án nghiên cứu nông nghiệp được triển khai bởi các cơ quan nghiên cứu của Australia và quốc tế. Các dự án này đều nhằm giúp giải quyết các vấn đề trong nông nghiệp ở các nước đang phát triển. ACIAR bắt đầu chương trình tại Việt Nam từ năm 1993, đến nay đã thực hiện được 170 dự án trị giá 100 triệu đô la Úc (tương đương 1.700 tỷ đồng).