Lâm Đồng: Không quy định mức đóng góp tối thiểu khi vận động từ thiện

GD&TĐ - UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 6454/UBND-VX2 về việc thực hiện vận động các loại quỹ xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh trên tình thần tự nguyện.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo đó, đối với các cuộc vận động, huy động đóng góp vào các loại quỹ xã hội, từ thiện do cơ quan trung ương quy định thì thực hiện theo huy động của cơ quan trung ương và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với các cuộc vận động, huy động đóng góp vào các loại quỹ xã hội, từ thiện tại địa phương; cơ quan phát động không quy định chỉ tiêu đóng góp, không quy định mức đóng góp tối thiểu, chỉ vận động đóng góp, hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân.

Hạn chế vận động đóng góp vào các loại quỹ xã hội, từ thiện có nội dung, mục đích tương tự nhau trong cùng thời điểm. Chỉ tổ chức vận động khi có chủ trương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo hướng dẫn tại các văn bản hiện hành: Nghị định số 45/2006/NĐ-CP; Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg, Thông tư số 87/2008/TT-BTC, Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT, Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND.

Trong văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng ghi rõ: Trong nhiều năm qua, việc huy động nhân dân trong tỉnh nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói riêng đóng góp vào các quỹ xã hội, từ thiện đã thu được kết quả tốt; được đông đảo quần chúng nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tích cực.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có lúc gặp bất cập và chưa nhận được sự đồng thuận của nhân dân do phát sinh nhiều loại quỹ xã hội, từ thiện khác nhau, hoặc cơ quan tổ chức vận động quy định mức đóng góp tối thiểu, chỉ tiêu đóng góp...

Ảnh minh họa/INT

Cần làm sáng tỏ

GD&TĐ - Rất khó để lý giải mỗi khi EVN tăng giá điện với lý do là lỗ nặng.
Ảnh minh họa ITN.

Cần chế độ đặc thù

GD&TĐ - Vào hè, các sở GD&ĐT cho phép các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động theo điều kiện thực tế, nhu cầu của phụ huynh và giáo viên.