Lai Châu hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 hệ GDTX năm học 2017-2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lai Châu hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 hệ GDTX năm học 2017-2018 trên địa bàn.
Lai Châu hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 hệ GDTX năm học 2017-2018

Theo đó, với phương thức xét tuyển, chỉ tiêu cụ thể được quy định như sau:

TT

Đơn vị

Số lớp

Số học viên

1

Trung tâm GDTX - HN tỉnh

04

120

2

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tam Đường

02

45

3

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tân Uyên

02

60

4

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Than Uyên

02

50

5

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phong Thổ

02

90

6

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mường Tè

01

35

7

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Sìn Hồ

02

60

Tổng

15

460

Thời gian tuyển sinh hoàn thành trước ngày 20/8/2017.

Căn cứ xét tuyển sinh: Đối với học sinh THCS, GDTX cấp THCS, căn cứ điểm tổng kết cả năm các môn học lớp 9; chính sách ưu tiên, khuyến khích theo quy định.

Đối với các đối tượng khác: Căn cứ điểm tổng kết khóa học; chính sách ưu tiên, khuyến khích theo quy định.

Xét trúng tuyển: Căn cứ điểm tổng kết, điểm ưu tiên, khuyến khích, lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu giao.