Lai Châu: Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập THCS

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lai Châu cho biết: UBND các huyện thành phố đã chỉ đạo và thực hiện khá tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu về chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015.
Lai Châu: Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập THCS

Tuy nhiên, đến nay đã kết thúc giai đoạn thực hiện Nghị quyết nhưng ở một số xã vẫn còn một số lớp phổ cập giáo dục THCS chưa hoàn thành, còn tiềm ẩn nguy cơ mất chuẩn trong những năm tiếp theo.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS của đơn vị đến hết năm 2020.

Xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục hoàn thành các lớp phổ cập giáo dục THCS đang thực hiện, tuyệt đối không để học sinh nghỉ học giữa chừng; đối với những xã tiềm ẩn nguy cơ mất chuẩn đến hết năm 2020, xây dựng kế hoạch mở lớp phổ cập giáo dục THCS nhằm duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS.

Cũng theo Sở này, hiện nay nguồn kinh phí theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu về chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015 đã hết.

Do vậy đối với các lớp phổ cập giáo dục THCS đã mở, chưa hoàn thành chương trình, đề nghị phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tham mưu UBND huyện, thành phố bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo để tiếp tục thực hiện.

Ảnh minh họa/INT

Cần làm sáng tỏ

GD&TĐ - Rất khó để lý giải mỗi khi EVN tăng giá điện với lý do là lỗ nặng.
Ảnh minh họa ITN.

Cần chế độ đặc thù

GD&TĐ - Vào hè, các sở GD&ĐT cho phép các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động theo điều kiện thực tế, nhu cầu của phụ huynh và giáo viên.