Kon Tum: Không thu học phí học kì I năm học 2021-2022

GD&TĐ - HĐND tỉnh Kon Tum quyết định không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập... theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 30/10, HĐND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022.

Cụ thể, HĐND tỉnh Kon Tum quyết định không thu học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngân sách nhà nước cấp bù cho các cơ sở giáo dục có trường hợp không thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Bên cạnh đó, HĐND cũng quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2021 – 2022.

Cụ thể, cấp học mầm non và THPT thuộc vùng 1 thu 52.000 đồng/học sinh/tháng; 30.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 2 và 25.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 3.

Riêng cấp THCS thu 40.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 1; 23.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 2 và vùng 3 là 19.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường hợp tổ chức học trực tuyến (học online) hoặc vừa tổ chức học trực tuyến vừa tổ chức học trực tiếp, cơ sở giáo dục công lập được áp dụng mức thu bằng mức học phí tại quy định này. Tuy nhiên, không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học.

Chất lượng giáo viên dân tộc quyết định không nhỏ tới chất lượng giáo dục dân tộc. Ảnh: Đức Trí.

Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dân tộc

GD&TĐ - Giáo viên người dân tộc thiểu số quan trọng trong phát triển giáo dục dân tộc.Trước đổi mới giáo dục việc nâng chất đội ngũ này cần được quan tâm.
Cán bộ Điện lực huyện Tuần Giáo kiểm tra an toàn tại các trạm biến áp trên địa bàn.

Nỗ lực mang điện về vùng khó

GD&TĐ - Là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, Điện có vai trò quan trọng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.