rssheader

31/07/2021

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị

Mạnh Tuấn - 12/10/2020, 12:17 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị. Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị.

Theo đó, Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, vào chiều 11/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và ra mắt Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Triển lãm ảnh có chủ đề: “Khánh Hòa - thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020”, giới thiệu gần 140 bức ảnh về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, hình ảnh Bác Hồ trong lòng nhân dân Khánh Hòa,…

Ngoài ra, Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, được trang bị hệ thống máy tính kết nối Internet phục vụ hoạt động tác nghiệp của các phóng viên, là nơi cung cấp thông tin, hình ảnh tuyên truyền về diễn biến, kết quả đại hội cho phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm