Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy
Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy
Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy
Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy
Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy
Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy
Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy
Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy
Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy
Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủyKinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủyKinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủyKinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủyKinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủyKinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủyKinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủyKinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủyKinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy10

Kinh ngạc số lượng pháo tự hành M109 Paladin bị UAV Lancet phá hủy

GD&TĐ - Binh sĩ Nga đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lancet để tiêu diệt rất nhiều pháo tự hành M109 Paladin của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ