Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Kiến nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng ​

Xuân Trường - 10/08/2018, 06:52 GMT+7 | Thời sự
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Lễ bế mạc Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập Đỏ toàn quốc lần thứ V-2018

​Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Lễ bế mạc Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập Đỏ toàn quốc lần thứ V-2018 ​

Theo đó, Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) dự kiến quy định: Sửa đổi tiêu chuẩn Huy chương theo hướng một loại Huy chương có thể áp dụng cho nhiều đối tượng và nhiều loại hình thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Giảm một số hình thức khen thưởng Huy chương trùng lặp về tiêu chuẩn, đối tượng, cụ thể:

Phương án 1: Giảm hình thức “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang”, chỉ để lại “Huy chương Quân kỳ quyết thắng” để tặng cho cá nhân trong lực lượng Quân đội nhân dân; và “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” để tặng cho cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân.

Phương án 2: Giảm hình thức “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”, “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”, chỉ để lại Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” để tặng cho cá nhân trong lực lượng Quân đội và Công an.

Bên cạnh đó, bổ sung một số hình thức khen thưởng cho các đối tượng đặc thù, gồm:

Bổ sung hình thức “Huân chương Tấm lòng vàng” hoặc “Huân chương Vì cộng đồng”, để tặng cho cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện.

Bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong kháng chiến” để tặng cho đối tượng là Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến.

Bổ sung hình thức Bằng khen của tổng cục thuộc bộ; đại học quốc gia; tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm