Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm

GD&TĐ - 19/05/2019, 15:10 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hiệu trưởng yêu cầu tôi cứ kí vào rồi ghi ở dưới là “Tôi không đồng ý các nội dung trên”. Vậy yêu cầu của hiệu trưởng là đúng hay sai? Nếu đúng thì căn cứ theo văn bản nào? Nguyễn Hồng Hải (honghai***@gmail.com)

Trả lời: Nội dung bạn nêu, không đủ thông tin và dữ liệu để chúng tôi có thể tư vấn đúng - sai cho bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo Khoản 2 Điều 31 Điều lệ trường THCS, THPT và THPT có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) có nêu: GV chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ sau đây: Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng; Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các GV bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh; Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Chỉ thị số: 138/CT-BGDĐT ngày 18/1/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT “về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường”.

Bạn có thể đối chiếu với quy định nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để bảo vệ quan điểm, quyền lợi chính đáng của mình. 

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm