Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Kiểm tra đột xuất không báo trước hoạt động tư vấn du học

Hải Bình - 18/05/2019, 21:13 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, dạy ngoại ngữ có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ.

Việc kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, dạy ngoại ngữ có sử dụng lao động nước ngoài.

Kết quả kiểm tra được thống kê, báo cáo và kiến nghị các cấp quản lý điều chỉnh, bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tế, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Thời gian tiến hành kiểm tra từ ngày 13/5/2019 đến hết ngày 30/6/2019; kiểm tra đột xuất không báo trước. Sở GD&ĐT thành lập 1 tổ kiểm tra, chia 2 nhóm, lãnh đạo thanh tra Sở làm nhóm trưởng.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở KĐVTVDH, dạy ngoại ngữ có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện việc công khai giấy phép hoạt động và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, hoạt động giáo dục có sử dụng lao động nước ngoài; các điều kiện đảm bảo chất lượng và các nội dung liên quan;

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; chấp hành các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm