#kiểm tra đánh giá

24 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa INT.

Luồng gió mới

GD&TĐ - Ra được một đề thi hay - không dễ dàng, điều này trước hết đòi hỏi sự thay đổi nhận thức của cả giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục...
Học sinh lớp 12 đã trở lại trường nhưng nhiều trường học vẫn tổ chức thi học kỳ dưới hình thức trực tuyến.

Kiểm tra đánh giá học kỳ I đảm bảo chất lượng, an toàn

GD&TĐ -Với quyết tâm tổ chức thực hiện chương trình giáo dục học kỳ I năm học 2021 - 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng, ngành GD-ĐT Hà Nội đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, không áp lực.