Kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường có bếp ăn bán trú

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong văn bản gửi trưởng các phòng GD&ĐT, đối với 6 quận triển khai thí điểm, Sở GD&ĐT yêu cầu chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị có bếp ăn bán trú, suất ăn công nghiệp chuyển hồ sơ pháp lý liên quan đến thực phẩm đến phòng GD&ĐT để phục vụ cho công tác kiểm tra. Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện hồ sơ pháp lý trong việc cung cấp thực phẩm tại đơn vị về phòng GD&ĐT để tổng hợp bằng văn bản gửi Sở GD&ĐT trước khi tiến hành kiểm tra.

Sở GD&ĐT phối hợp với Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố kiểm tra tại 06 quận thí điểm trong năm học 2018-2019.

Đối với quận - huyện không triển khai thí điểm, Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện theo tinh thần của 6 quận thí điểm để cung cấp hồ sơ khi kiểm tra. Trên cơ sở đó, đảm bảo đến năm 2020 tất cả các căng tin, bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp trong các trường học trên địa bàn quận huyện đều thực hiện 100% việc lấy nguồn thực phẩm đạt chuẩn theo quy định.