Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Kiểm toán Nhà nước hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán

Cao Phong - 08/01/2020, 17:53 GMT+7 | Thời sự
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với 10 dấu ấn quan trọng, góp phần vào sự phát triển của đất nước và công cuộc phòng, chống tham nhũng. Toàn ngành đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch năm 2019, các báo cáo kiểm toán đã phát hành theo đúng quy định của Luật KTNN.

Các đại biểu dự hội nghị 

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng. KTNN cũng đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản, nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; chủ động gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các đại biểu Quốc hội ý kiến đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2019, dự toán NSNN năm 2020 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 để Quốc hội xem xét, quyết định; cung cấp 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đến ngày 31/12/2019 các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 63.102 tỷ đồng, đạt 70,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 19 văn bản; tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm 29 tập thể và cá nhân theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội tham quan Phòng Truyền thống của KTNN... 
 ...và ghi sổ lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, KTNN đã ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thể hiện rõ nét vai trò của mình, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các kết quả kiểm toán là căn cứ quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định và giám sát các nội dung về ngân sách nhà nước và đầu tư công; giúp Chính phủ kịp thời nắm được tình hình để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của KTNN; đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để KTNN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, KTNN cần chủ động phối hợp và cung cấp các thông tin kịp thời, xác thực phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các địa phương và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, trong đó, tập trung kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nội dung phục vụ cho đánh giá 5 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu KTNN khẩn trương triển khai kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN để các quy định của Luật sớm đi vào cuộc sống; đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước nhằm tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.
Tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 40 vừa qua, thể hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay và cập nhật tinh thần của các dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

Sau khi hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị, KTNN tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế cũng như có điều kiện tiếp cận nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm