Kiểm định viên KĐCLGD giáo dục ĐH phải có bằng thạc sĩ trở lên

Kiểm định viên KĐCLGD giáo dục ĐH phải có bằng thạc sĩ trở lên

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), bao gồm tiêu chuẩn; quy trình tuyển chọn kiểm định viên; cấp thẻ, thu hồi thẻ kiểm định viên; trách nhiệm, quyền của kiểm định viên.

Hội thảo xây dựng thông tư về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
Hội thảo xây dựng thông tư về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định viên được tuyển chọn bởi Hội đồng tuyển chọn kiểm định viên do Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCLGD (Bộ GD&ĐT) thành lập. Việc tuyển chọn thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Kết quả tuyển chọn được niêm yết công khai. Cục trưởng Cục Khảo thí và KĐCLGD có thẩm quyền cấp thẻ và thu hồi thẻ kiểm định viên.

Kiểm định viên cần đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ chuyên môn, thâm niên công tác... Cụ thể, kiểm định viên phải có bằng ĐH trở lên, thâm niên công tác từ 5 năm trở lên đối với kiểm định viên kiểm định chất lượng GD mầm non, phổ thông; có bằng thạc sĩ trở lên, thêm niên công tác 10 năm trở lên đối với kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN. Am hiểu pháp luật, chế độ, chính sách về giáo dục. Có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên theo quy định của Bộ GD&ĐT. Có chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngoại ngữ.

Để được hành nghề KĐCLGD cần có thẻ kiểm định viên còn giá trị sử dụng;  Làm việc cho một tổ chức KĐCLGD được thành lập và hoạt động theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nghiêm cấm kiểm định viên nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích nào khác từ cơ sở giáo dục đăng ký KĐCLGD.  Cho thuê, cho mượn thẻ kiểm định viên. Tiết lộ thông tin về cơ sở giáo dục đăng ký KĐCLGD trong quá trình thực hiện hoạt động KĐCLGD, trừ trường hợp được cơ sở giáo dục đó đồng ý hoặc pháp luật cho phép.

Quy định  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 /2/2013.  

Lập Phương