rssheader

27/09/2020

Truyền thông giáo dục quốc phòng an ninh qua You Tube

15/01/2020, 22:41 GMT+07 | Khoa học
Truyền thông giáo dục quốc phòng an ninh qua You Tube

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại số 4.0, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng thử nghiệm kênh truyền thông Youtube HoLa VNU TV trên nền tảng là các video clip của sinh viên, học sinh thực hiện trong quá trình học tập và sinh hoạt tại đơn vị.

Nội dung của các video clip đề cập các hoạt động văn hóa, thể thao, đời sống sinh hoạt, các tình huống giao tiếp ứng xử... của sinh viên, học sinh theo học tại trung tâm.

 Lễ ra mắt kênh truyền thông HoLa VNU TV trên You Tube

Được thử nghiệm từ tháng 9/2019 đến nay, kênh Youtube HoLa VNU TV đã đạt hơn 10.000 lượt người đăng ký theo dõi, gần 150.000 lượt người xem và tương tác, đạt hiệu quả truyền thông và có tác động tích cực đến sinh viên.

Sự ra đời của kênh truyền thông này cũng nhằm tạo sân chơi mới cho sinh viên, học sinh, giúp các em nâng cao ý thức học tập, thêm động lực để tiếp thu kiến thức về kỹ năng sống, về quốc phòng an ninh.

Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia Hà Nội đã đào tạo hơn 15 vạn học sinh, sinh viên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm