rssheader

06/03/2021

Chung khảo cuộc thi ý tưởng thành phố thông minh TechFest Smartcity

Hiền Anh - 24/11/2019, 17:48 GMT+07 | Khoa học
Đoàn viên thanh niên tham gia vòng Chung khảo cuộc thi “Ý tưởng thành phố thông minh TechFest Smartcity”. Đoàn viên thanh niên tham gia vòng Chung khảo cuộc thi “Ý tưởng thành phố thông minh TechFest Smartcity”.

Cuộc thi “Ý tưởng thành phố thông minh TechFest Smartcity” được tổ chức với mong muốn hướng tới thành phố thông minh.

Đây là nơi thực hiện chiến lược phát triển tổng thể, thống nhất dựa trên các công nghệ và giải pháp thông minh với 5 - 8 thành phần: công dân thông minh, năng lượng thông minh, chăm sóc sức khỏe thông minh, tòa nhà thông minh, di động thông minh, cơ sở hạ tầng, công nghệ và điều hành thông minh của chính quyền và giáo dục thông minh.

“Ý tưởng thành phố thông minh TechFest Smartcity” là sân chơi bổ ích, có nhiều cơ hội và cũng là thách thức cho cộng đồng khởi nghiệp khi nghiên cứu, xây dựng và phát triển các giải pháp góp phần xây dựng chính quyền thông minh.

Cuộc thi“Ý tưởng thành phố thông minh TechFest Smartcity” sân chơi bổ ích cho nhiều bạn trẻ. 

Phát biểu tại Chung khảo cuộc thi “Ý tưởng thành phố thông minh TechFest Smartcity”, đồng chí Bùi Ngọc Việt – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chia sẻ: “Một thành phố thông minh bền vững là một thành phố đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ thông tin - truyền thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động - dịch vụ đô thị, tính cạnh tranh, đồng thời đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai về các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa.

Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức chung khảo cuộc thi ý tưởng Thành phố thông minh với mong muống tìm ra được những ý tưởng sáng tạo về công dân thông minh, năng lượng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tòa nhà thông minh, di động, cơ sở hạ tầng, công nghệ góp phần vào điều hành thông minh của chính quyền”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm