rssheader

20/10/2020

Cách tạo mới tài khoản Apple ID cho iPhone hoặc iPad

B.H - 10/11/2016, 13:07 GMT+07 | Khoa học
Cách tạo mới tài khoản Apple ID cho iPhone hoặc iPad

Cách tạo tài khoản Apple ID mới trên iPhone hoặc iPad

1. Mở Settings.

2. Kích vào iCloud.

3. Kích vào Create a new Apple ID.

Cach tao moi tai khoan Apple ID cho iPhone hoac iPad - Anh 1

4. Nhập ngày sinh của bạn

5. Kích vào Next

6. Nhập họ và tên của bạn

7. Kích vào Next

8. Chọn địa chỉ email hiện tại của bạn hoặc tạo địa chỉ email mới iCloud.

Cach tao moi tai khoan Apple ID cho iPhone hoac iPad - Anh 2

9. Nhập địa chỉ email của bạn

10. Tạo mật khẩu

11. Xác nhận lại mật khẩu

12. Chọn câu hỏi bảo mật

13. Gõ câu trả lời

14. Lặp lại hai lần nữa

Cach tao moi tai khoan Apple ID cho iPhone hoac iPad - Anh 3

15. Đồng ý các điều kiện và điều khoản Apple đưa ra

16. Kích vào Merge hoặc Don't Merge để đồng bộ hóa dữ liệu iCloud từ Safari, nhắc nhở, danh bạ và lịch công tác.

17. Kích vào Okđể xác nhận bật chức năng Find My iPhone.

Cach tao moi tai khoan Apple ID cho iPhone hoac iPad - Anh 4

Cách đăng xuất iCloud trên iPhone hoặc iPad

1. Mở ứng dụng Settings

2. Kích vào iCloud

3. Kéo xuống và kích vào Sign Out

Cach tao moi tai khoan Apple ID cho iPhone hoac iPad - Anh 5

4. Kích vào Sign Out để xác nhận rằng, tất cả ảnh Photo Stream và nội dung iCloud Drive sẽ được gỡ khỏi điện thoại iPhone.

5. Kích vào Delete from My iPhone xác nhận rằng, tất cả các Notes lưu trên iCloud sẽ gỡ bỏ khỏi iPhone.

6. Chọn Delete hoặc Keep để xóa hoặc lưu lịch, Safari, nhắc nhở và danh bạ iCloud trên iPhone.

Cach tao moi tai khoan Apple ID cho iPhone hoac iPad - Anh 6

7. Nhập mật khẩu

8. Nhấp vào Turn Off

Cach tao moi tai khoan Apple ID cho iPhone hoac iPad - Anh 7

Làm sao đăng nhập iCloud bằng Apple ID có sẵn trên iPhone hoặc iPad

1. Mở Settings

2. Kích vào iCloud

3. Nhập vào địa chỉ và mật khẩu email liên quan tới Apple ID

4. Nhấp vào Sign In.

Cach tao moi tai khoan Apple ID cho iPhone hoac iPad - Anh 8

5. Kích vào Merge hoặc Don't Merge để đồng bộ hóa dữ liệu iCloud từ Safari, nhắc nhở, danh bạ và lịch.

6. Kích vào Ok để xác nhận bật Find My iPhone

Cach tao moi tai khoan Apple ID cho iPhone hoac iPad - Anh 9

 

Theo XHTT
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm