Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Khẳng định vai trò hiệp thương của Mặt trận các cấp với các tổ chức thành viên

Công Tiến - 13/05/2019, 19:33 GMT+7 | Thời sự
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đã có 14 ý kiến cụ thể, xác thực, bám sát vào tình hình thực tế của đại biểu tham dự nhằm góp phần hoàn thiện báo cáo chính trị trình trước Đại hội. Các ý kiến đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới MTTQ Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát triển 5 chương trình hành động đã và đang triển khai theo hướng xác định rõ hơn về mục tiêu, bổ sung những nội dung, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Mỗi chương trình đều có các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cơ bản để thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các đại biểu cho rằng trong nhiệm kỳ tới Mặt trận cần đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để đánh giá sự hài lòng của người dân, những phản ứng tức thời của người dân đối với những vấn đề nổi cộm ở cơ sở.

Đồng tình với việc thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở của MTTQ các cấp trong thời gian qua, các đại biểu cho rằng, MTTQ đã có nhiều đổi mới và có nhiều hoạt động sâu sát trong thực hiện quy chế cơ chế dân chủ ở cơ sở, giám sát phản biện xã hội và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, ở một số nơi việc thực hiện giám sát chưa hiệu quả, những nơi có điểm nóng vẫn chưa được phát hiện, việc tiếp xúc cử tri ở một số địa phương vẫn tiếp xúc theo kiểu dân chủ đại diện, có những điểm nóng nhân dân tự phát bùng phát lên mà các cấp ở địa phương không kịp thời nắm bắt và bị động với tình trạng đó, vai trò giám sát phản biện của Mặt trận chưa thực sự được phát huy… Do đó cần tăng cường việc triển khai giám sát, phản biện ở một số nơi, từ nguyên nhân này nên mới có tình trạng ở những địa phương chưa phát hiện kịp thời những nơi gian dối, giả tạo hồ sơ... để có tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những vấn đề đó.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là những ý kiến quan trọng, tâm huyết giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đại biểu tham dự đã đồng tình cao với chủ đề, tiêu đề của đại hội và vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung trong báo cáo chính trị đã khái quát được những vấn đề cụ thể, đảm bảo tính ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và xuất phát từ những vấn đề thực tế trong triển khai nhiệm vụ.

“Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện và là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân của Mặt trận thông qua việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời ý kiến nhân dân tới Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành liên quan”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận các cấp là phối hợp hiệp thương với các tổ chức thành viên trong triển khai hiệu quả các chương trình giám sát, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tập trung vào việc phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo hướng dân biết, dân làm, dân kiểm tra nhằm đảm bảo Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Bên cạnh đó việc nắm bắt tình hình nhân dân cần kịp thời hơn, đầy đủ hơn, chân thực hơn và có chính kiến trong những vấn đề nóng phát sinh trên địa bàn, từ đó đảm bảo việc thực hiện giám sát quyền lực và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại mỗi địa phương.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm