Khắc phục hạn chế trong thực hiện giao ban vùng năm học 2015 - 2016

GD&TĐ - Năm học 2014 - 2015, các Vùng đã chủ động tổ chức các Hội nghị giao ban theo kế hoạch chung; nội dung, vấn đề được bàn bạc, thống nhất triển khai, nhìn chung phù hợp với thực tiễn của từng Vùng. 
Khắc phục hạn chế trong thực hiện giao ban vùng năm học 2015 - 2016

Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, một số Hội nghị giao ban còn nặng về hình thức, nội dung đưa ra bàn, triển khai còn dàn trải; việc trao đổi kinh nghiệm cách làm hay, nhân rộng điển hình, mô hình làm tốt chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức các hội nghị giao ban Vùng năm học 2014-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức các hội nghị giao ban Vùng năm học 2015 – 2016 như sau:

Về số lần giao ban, hình thức, địa điểm, thành phần và tổ chức thực hiện giao ban: Các Sở GD&ĐT thực hiện theo Công văn số 6234/BGDĐT-VP ngày 31/10/2014 của Bộ GD&ĐT.

Về nội dung giao ban: Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng vùng chủ trì, phối hợp với các sở Giáo dục và Đào tạo xác định nội dung trọng tâm, lựa chọn chuyên đề triển khai trong năm học 2015 – 2016 phù hợp với thực tiễn của các địa phương trong vùng.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố cần trao đổi, đánh giá kết quả (ưu điểm, hạn chế), rút kinh nghiệm các hội nghị giao ban năm học 2014-2015 để tổ chức có chất lượng, hiệu quả các hội nghị giao ban năm học 2015-2016 của Vùng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ