Kết quả tuần sinh hoạt công dân là tiêu chí đánh giá thi đua

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT cho biết, kết quả hoàn thành đợt học tập “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” năm học 2014 - 2015 là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho học sinh sinh viên năm học 2014 - 2015.
Kết quả tuần sinh hoạt công dân là tiêu chí đánh giá thi đua

Một số nội dung được yêu cầu trong tuần sinh hoạt này bao gồm việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học 2014 - 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho học sinh sinh viên phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục qua gương điển hình Anh hùng Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, người tốt, việc tốt, tấm gương trong nhà trường hoặc tại địa phương ...

Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường …

Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo, ngày Đại dương thế giới. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam…

Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên sẽ gồm chương trình đầu khoá học dành cho học sinh sinh viên mới vào trường; chương trình giữa khóa học, dành cho học sinh sinh viên từ năm học thứ hai và chương trình cuối khoá học dành cho học sinh sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp.

Nhà trường cần bố trí thời gian và hình thức tổ chức học tập hợp lý, lồng ghép với các hoạt động của nhà trường để xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung phù hợp, cụ thể theo từng chương trình nói trên. Tiến hành quản lý, có biện pháp theo dõi, đánh giá quá trình tham gia và chất lượng học tập của học sinh sinh viên.

Ngoài ra, nhà trường có thể tích hợp, lồng ghép các nội dung nêu trên với các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động văn hoá - thể dục - thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng...

Ảnh minh họa ITN.

Loại bỏ sức ì

GD&TĐ - Chỉ khi nào thầy cô nhận thức đúng đắn về đổi mới kiểm tra, đánh giá..., hoạt động này mới trở thành lực đẩy nâng cao chất lượng dạy học.
Cô Phượng chụp ảnh lưu niệm.

Hạnh phúc từ những điều giản dị

GD&TĐ - Với tôi và đồng nghiệp, điều tuyệt vời nhất luôn là nụ cười trẻ thơ. “Thuyền trưởng” Cà Thị Phượng đã truyền lửa để chúng tôi thêm yêu nghề!