rssheader

01/12/2020

Yêu cầu cấp thiết đổi mới quản trị trường học phổ thông

Minh Phong - 26/11/2019, 16:56 GMT+07 | Kết nối
GS.TS Phạm Quang Trung điều hành phần thảo luận của hội thảo GS.TS Phạm Quang Trung điều hành phần thảo luận của hội thảo

Phát biểu đề dẫn, GS.TS Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện nhấn mạnh, Hội thảo nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa các cơ sở giáo dục trên nền tảng quốc gia trong khu vực và thế giới; tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo trong nước và quốc tế chia sẻ những quan điểm lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung như: Quan điểm chính sách về quản trị phổ thông bối cảnh đổi mới giáo dục, gồm các bài viết chia sẻ về phát triển năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lý; Vấn đề quản trị nhà trường phổ thông trước yêu cầu đổi mới giáo dục; quản trị nhà trường phổ thông với các mô hình trường bán công tự chủ tài chính toàn phần; Chủ trương chính sách, cơ chế và điều kiện để nâng cao chất lượng quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục…

 GS.TS Phạm Quang Trung phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng thảo luận về các vấn đề quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục, với các nội dung về quản trị trường phổ thông trong bố cảnh đổi mới giáo dục ở các lĩnh vực như:

Quản trị chiến lược nhà trường; quản trị các hoạt động giáo dục học sinh; quản trị tổ chức, hành chính; quản trị các hoạt động giáo dục học sinh; quản trị tổ chức hành chính; Quản trị nhân sự; Quản trị tài chính, tài sản và quản trị chất lượng nhân sự trong trường phổ thông…

Chia sẻ tại Hội thảo, GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Đổi mới giáo dục phổ thông trước hết là đổi mới mục tiêu đào tạo; đổi mới cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

GS Thái Văn Thành khẳng định: Đổi mới quản trị trường học phổ thông là một yêu cầu cấp thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đổi mới quản trị trường phổ thông ở nước ta hiện nay cần tập trung vào các vấn đề cơ bản được đề cập trong các giải pháp nêu trên.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PGS.TS Nguyễn Thành Vinh – Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng, đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục của nhà nước hiện nay, tất yếu phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, vì đội ngũ cán bộ quản lý là lực lượng nòng cốt, là điều kiện tiên quyết biến những mục tiêu giáo dục thành những kết quả cụ thể.

Vì vậy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung và hiệu trưởng trường phổ thông nói riêng là một nhu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm