rssheader

30/11/2020

Trường Đại học Hà Nội tuyển mới 26 giảng viên

14/07/2020, 17:40 GMT+07 | Kết nối
Trường Đại học Hà Nội tuyển mới 26 giảng viên

Theo thông báo, Khoa tiếng Nhật tuyển 6 giảng viên; Khoa tiếng Trung tuyển 3 giảng viên; Khoa tiếng Hàn tuyển 6 giảng viên; Khoa tiếng Italia tuyển 4 giảng viên; Khoa Công nghệ Thông tin tuyển 6 giảng viên; Khoa Giáo dục Chính trị tuyển 1 giảng viên.  

Điều kiện để xét tuyển là phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ,  năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp. Tuổi đời không quá 35 tuổi đối với ứng viên dự tuyển có bằng thạc sĩ và không quá 45 tuổi đối với ứng viên dự tuyển có bằng tiến sĩ (tính đến ngày 01/6/2020) và cam kết làm việc lâu dài tại Trường Đại học Hà Nội.

Nhà trường áp dụng hình thức xét tuyển, kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển; Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua kiểm tra, sát hạch hoặc phỏng vấn theo yêu cầu của từng đơn vị.

Hội đồng tuyển dụng nhà trường phê duyệt kết quả tuyển dụng sẽ gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển ứng viên dự tuyển. Ứng viên trúng tuyển sẽ được mời đến ký hợp đồng thử việc. Hết thời gian thử việc, căn cứ nhận xét, đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động, Hội đồng tuyển dụng sẽ xem xét kết quả và quyết định tuyển dụng chính thức 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm