rssheader

25/10/2020

Triển khai phong trào thi đua trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025

Minh Phong - 21/08/2019, 18:11 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu: Việc thực hiện Phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và các cụm, khối thi đua của Bộ GD&ĐT; Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục các cấp với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí cụ thể phù họp với môi trường giáo dục và tình hình thực tiễn của từng đơn vị;

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và tố chức thực hiện Phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, đôn đốc, kiếm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thòi phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính;

Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày trong các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục các cấp;

Đồng thời bảo đảm hiệu quả trong hoạt động của các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục, tạo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

>>>  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm