rssheader

26/09/2020

TP.HCM tiếp tục thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên

21/07/2020, 08:51 GMT+07 | Kết nối
TP.HCM tiếp tục thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Theo đó, văn bản ghi rõ, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tiếp nhận một số ý kiến thắc mắc của Phòng GD-ĐT các quận, huyện, các cơ sở giáo dục có liên quan đến nội dung thực hiện chế độ tiền lương (trong đó có chế độ thâm niên) đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, khi thực hiện Luật giáo dục đã được Quốc hội chính thức thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2020, có nhiều sửa đổi, bổ sung về vấn đề tiền lương, phụ cấp của giáo viên.

Sở cũng đã có công văn gửi Bộ GD-ĐT, xin ý kiến chỉ đạo về phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Ngày 10/7, Cục Nhà Giáo và Cán bộ Quản lý thuộc Bộ GD-ĐT đã có công văn trả lời. Theo đó, hiện tại, chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ, theo đó, các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chế độ thâm niên) đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có các quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ.

Như vậy, trong thời gian chờ có hướng dẫn chính thức của Bộ GD-ĐT về thực hiện chế độ tiền lương đối với nhà giáo theo Luật Giáo dục 2019, đề nghị các đơn vị thuộc ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương (trong đó có chế độ thâm niên) đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo các quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm