rssheader

30/07/2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục

Hải Bình - 12/11/2020, 07:21 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN), phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH), phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) và xóa mù chữ (XMC) đã đạt được kết quả tốt và duy trì bền vững ở hầu hết các địa phương, cụ thể: 

Tính đến hết năm học 2019 - 2020, cả nước có 63/63 tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; 63/63 tỉnh đạt chuẩn PCGDTH (theo các mức độ 1 đạt 100%, mức độ 2 đạt 91,3% và mức độ 3 đạt 56,5%); 63/63 tỉnh đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 1 (100%), mức độ 2 là 5 tỉnh (chiếm 7,93%), mức độ 3 là 3 tỉnh (chiếm 4,76%). Tỷ lệ người biết chữ độ tuổi 15 - 60 của toàn quốc là 97,85%; trong đó, tỷ lệ biết chữ của người dân tộc thiểu số (15 - 60 tuổi) là 93,7%, tỷ lệ biết chữ của 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là 93,79%.

Bộ GD&ĐT đã và đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGDTH và THCS, tăng cường phân luồng HS sau THCS và XMC cho người lớn; Quyết định số 692/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “XMC đến năm 2020”; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về PCGD, XMC; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển GDMN, trong đó quy định Chính sách ưu tiên phát triển GDMN ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn, tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; Thông tư số 07/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC. Cùng với đó, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu về giáo dục đào tạo trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 thực hiện Kết luận số 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, để tăng cường hỗ trợ các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đẩy mạnh công tác PCGD, XMC, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng và trình Chính phủ ban hành: Đề án PCGDMN cho trẻ em mẫu giáo 4 tuổi; Dự án hỗ trợ GDMN vùng khó giai đoạn 2021 - 2025; Đề án XMC cho giai đoạn 2021 - 2030; phối hợp với Ủy ban Dân tộc xây dựng Dự án 5. Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có Tiểu dự án 1: “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và XMC cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm