rssheader

21/09/2020

Thực hiện lựa chọn sách giáo khoa phù hợp

29/05/2020, 07:55 GMT+07 | Kết nối
Thực hiện lựa chọn sách giáo khoa phù hợp

Cử tri tỉnh Nghệ An băn khoăn chủ trương của Bộ GD&ĐT về việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT), chuẩn bị thực hiện Chương trình GDPT mới ở lớp 1 trong năm học 2020 - 2021 do các trường tự thành lập Hội đồng lựa chọn SGK cho đơn vị mình. Đề nghị Bộ GD&ĐT có phương án hợp lý, bảo đảm việc học tập của học sinh đỡ bị xáo trộn.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình GDPT, trong đó có Chương trình giáo dục cấp tiểu học thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Về SGK, Nghị quyết số 88/2014/QH13 đã nêu: “Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học”; “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT”.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT theo quy định tại Nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội, trong đó quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn SGK, tổ chức và hoạt động của hội đồng lựa chọn SGK, tổ chức lựa chọn SGK; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, huyện, sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, cơ sở GDPT để các địa phương tổ chức thực hiện lựa chọn SGK phù hợp, “đảm bảo việc học tập của học sinh đỡ bị xáo trộn” và trước mắt thực hiện tốt ở lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Bộ GD&ĐT đã tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện của các lực lượng xã hội và tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục năm 2019, có hiệu lực từ 1/7/2020. Theo đó, tại Điểm c, Khoản 1, Điều 32 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn sách giáo khoa, sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn”.

Như vậy, sau ngày 1/7/2020, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn các địa phương lựa chọn SGK theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 32 Luật Giáo dục 2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm