rssheader

24/01/2021

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

T. Toàn - 17/04/2019, 22:36 GMT+07 | Kết nối
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được các chuyên viên Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn. Qua tập huấn, các đại biểu nắm bắt và sử dụng được các tính năng chủ yếu của phần mềm quản lý đoàn viên như: Thêm mới đoàn viên, quản lý số lượng đoàn viên, các tính năng hỗ trợ trên phần mềm…

 Các chuyên viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm

Thông qua phần mềm giúp các cấp công đoàn nắm chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn ở từng cấp, giúp công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp; làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn; đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên công đoàn...

 Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn viên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng và phổ biến tới các cấp công đoàn để triển khai áp dụng, nhằm tăng cường công tác quản lý đoàn viên từ khâu thiết lập danh sách từ công đoàn cơ sở và được công đoàn cấp trên cùng theo dõi, cập nhật trên cùng một hệ thống.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm