rssheader

28/11/2020

Sớm ban hành hướng dẫn Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Hải Bình - 27/11/2019, 18:20 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xin ý kiến góp ý của các sở GD&ĐT. Sau khi tiếp thu ý kiến của các sở, Bộ GD&ĐT đã có văn bản xin ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ về dự thảo Thông tư.

Ngày 13/8/2019, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 3796/BNV-TCBC đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư để ban hành sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

Bộ GD&ĐT đang thực hiện thủ tục để xin ý kiến rộng rãi của nhân dân và các cơ quan hữu quan; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Thông tư để ban hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm