rssheader

29/07/2021

Sở GD&ĐT Hà Nam phản hồi về công tác đấu thầu: Đảm bảo công khai, minh bạch

05/05/2020, 12:49 GMT+07 | Kết nối
Sở GD&ĐT Hà Nam phản hồi về công tác đấu thầu: Đảm bảo công khai, minh bạch

Sở GD&ĐT Hà Nam khẳng định việc quản lý vốn đầu tư công thông qua hoạt động đấu thầu tại sở tất cả đều được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu.

Trong giai đoạn 2017- 2020, Sở GD&ĐT Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam giao làm chủ đầu tư một số dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh. Cụ thể một số dự án mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn tin học cho các trường THPT giai đoạn 2017 - 2020. Mua sắm trang thiết bị ngoại ngữ tiếng Anh. Trang bị camera giám sát phục vụ thi THPT quốc gia 2019… tất cả các chương trình, dự án nêu trên là cần thiết phục vụ giảng dạy, phục vụ kịp thời cho Kỳ thi THPT quốc gia theo Quy chế thi THPT quốc gia năm 2019, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án nêu trên đều thực hiện theo quy định hiện hành về đấu thầu. Lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu công khai theo quy định.

Văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nam cũng khẳng định, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu không có ý kiến phản ánh việc khó tiếp cận hồ sơ mời thầu của bất kỳ đơn vị nào. Tất cả các nhà thầu quan tâm đều được cung cấp hồ sơ mời thầu đúng quy định. Quá trình mở thầu được thực hiện công khai, minh bạch.

Việc lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch, không có chuyện “quân xanh, quân đỏ”, “sân trước, sân sau”. Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu của tất cả các gói thầu đều áp dụng tiêu chí giá thấp nhất. Theo quy định của Luật Đấu thầu, với phương pháp đánh giá theo tiêu chí giá thấp nhất: Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất và không vượt giá gói thầu được duyệt thì xếp thứ nhất. Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu bảo đảm tuân thủ đúng quy định này.

Mặt khác, giá dự thầu là do nhà thầu căn cứ vào khả năng cung cấp, khả năng tài chính của đơn vị mình. Chủ đầu tư, bên mời thầu chỉ căn cứ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để đánh giá theo các tiêu chí được quy định trong hồ sơ dự thầu mà không được phép có bất kỳ sự can thiệp nào làm thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu. Việc tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước không chỉ thể hiện ở khía cạnh tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu, mà còn ở nghiên cứu quy mô đầu tư dự án, giá trị dự toán được duyệt.

Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam khẳng định, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tại các dự án do Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam đều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm khách quan, minh bạch và tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm