rssheader

23/01/2021

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục

Hải Bình - 21/05/2019, 10:01 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Hiện nay, nhà nước đã ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực GD&ĐT (gồm chính sách ưu đãi về cho thuê đất; cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; ưu đãi lệ phí trước bạ, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp; chính sách ưu đãi tín dụng, huy động vốn…); Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó có quy định khuyến khích thực hiện đầu tư theo hình thức PPP trong lĩnh vực giáo dục.

Đồng thời, để huy động các nguồn lực tài trợ xã hội hóa cho các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT cũng đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về đầu tư, hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, quy định các đối tượng, hình thức liên kết, hợp tác đầu tư nước ngoài và quy trình phê duyệt chương trình đào tạo; và ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT về tài trợ cho giáo dục) theo hướng quy định rõ quy trình vận động, tiếp nhận, cơ chế quản lý, sử dụng nguồn tài trợ, xã hội hóa theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Để tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, Bộ GD&ĐT hiện đang xây dựng dự thảo luật giáo dục sửa đổi, trong đó đề xuất bổ sung các quy định khuyến khích đầu tư cho giáo dục, quy định:

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp trí tuệ, công sức, tài sản cho giáo dục; các nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục bao gồm các nguồn thu từ dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục;

Các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân cho giáo dục được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nộp thuế; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định khung học phí hoặc mức học phí và các khoản thu dịch vụ khác ngoài học phí (nếu có) đổi với các cơ sở giáo dục công lập.

Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ phê duyệt Nghị quyết huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho lĩnh vực GD&ĐT.

Đồng thời, Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chỉ thị về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công (trong đó có lĩnh vực GD-ĐT).

Sau khi các văn bản này được ban hành, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích xã hội hóa để tạo điều kiện hơn nữa thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm