rssheader

18/09/2021

Quy định mới về thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè của giáo viên

Sỹ Điền - 21/10/2017, 14:00 GMT+07 | Kết nối
Ảnh có tính chất minh họa/internet Ảnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Ngày 18/8/2017, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT) ban hành Công văn số:1125/NGCBQLGD-CSNGCB “Về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè” gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Công văn có nêu: Việc giải quyết chế độ thai sản đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định hiện hành.

Theo Khoản 7 Điều 6 Nghị định số: 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non (Khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT) và 2 tháng đối với giáo viên phổ thông (Khoản 4 Điều 1 Thông tư: 15/2017/TT-BGDĐT). Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường. Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định (Khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, Khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT).

Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động.

Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Thu Pham - 08:14 04-05-2018

    tôi nghỉ thai sản bắt đầu vào ngày 30/5/2018 .vậy thời gian nghỉ thai sản trùng với 2 tháng hè. tôi có được nghỉ bù không và nêu nghỉ vẫn hưởng nguyên lương đúng không ?

  • Hiền - 09:54 17-01-2018

    Tôi xin hỏi tôi nghỉ thai sản từ tháng 2 - tháng 8/2018 vậy 2 tháng trùng với nghỉ hè tôi có được nghỉ bù không và nếu được nghỉ thì có được hưởng lương không? Và lương đó sẽ do đâu chi trả vậy?

  • Bùi thị thu hằng - 16:33 27-12-2017

    ? Vậy tôi sinh e bé vao ngay2/7/2017. Tôi co duoc nghỉ thêm trừ thoi gian hè không ạ?

Xem thêm