rssheader

27/10/2020

Quy định mới liên quan đến HS trong trường có vốn đầu tư nước ngoài

Hải Bình - 07/08/2019, 14:29 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, học sinh là công dân Việt Nam học tập chương trình giáo dục nước ngoài tại trường mầm non, tiểu học, trường THCS, THPT hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học nội dung chương trình tiếng Việt, nội dung chương trình Việt Nam học.

Cụ thể, với giáo dục mầm non, trẻ phải được giáo dục phát triển ngôn ngữ tiếng Việt, thời lượng không ít hơn 2 lần/tuần, mỗi lần từ 25-35 phút.

Ở tiểu học, nội dung chương trình tiếng Việt thời lượng không ít hơn 140 phút/tuần, học ở tất cả các khối lớp tiểu học. Nội dung chương trình Việt Nam học, thời lượng không ít hơn 70 phút/tuần, học từ lớp 4 đến hết lớp 5.

Đối với THCS, THPT: Nội dung chương trình Việt Nam học không ít hơn 90 phút/tuần.

Khuyến khích cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài dạy tiếng Việt và Việt Nam học bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài cho học sinh là người nước ngoài đang theo học tại trường.

Học sinh đang học tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, giảng dạy theo chương trình giáo dục nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt thì được chuyển tiếp sang học tập tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giảng dạy theo chương trình giáo dục của Việt Nam khi có nhu cầu; học sinh có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được quyền tham dự tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam theo quy định hiện hành...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm