rssheader

04/12/2020

Ninh Bình: Hướng dẫn thu tiền trông giữ xe đạp, xe máy tại các trường học

PV - 03/10/2019, 08:22 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/nguồn internet Ảnh minh họa/nguồn internet

Theo quy định mới, kể từ ngày 1/10/2019 khoản thu tiền trông giữ xe đạp tại các trường học được thực hiện theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Sở Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung nội dung thu tiền trông giữ xe đạp, xe máy tại các trường học trong Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học năm học 2019-2020 như sau:

Đối với các trường tiểu học: Học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo ngày: thu theo ngày gửi thực tế; mức thu là 1.000đ/lượt/HS. Học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo tháng: mức thu là 10.000đ/tháng/HS.

Đối với các trường trung học cơ sở: Học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo ngày, thu theo ngày gửi thực tế; mức thu là 1.000đ/lượt/HS; học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo tháng, mức thu là 10.000đ/tháng/HS.

Học sinh đăng ký gửi xe máy, xe máy điện theo ngày, thu theo ngày gửi thực tế; mức thu là 2.000đ/lượt/HS; học sinh đăng ký gửi xe máy, xe máy điện theo tháng, mức thu là 20.000đ/tháng/HS.”.

Đối với các trường trung học phổ thông: Học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo ngày thu theo ngày gửi thực tế, mức thu là 1.000đ/lượt/HS; học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo tháng, mức thu là 10.000đ/tháng/HS

. Học sinh đăng ký gửi xe máy, xe máy điện theo ngày, thu theo ngày gửi thực tế; mức thu là 2.000đ/lượt/HS; học sinh đăng ký gửi xe máy, xe máy điện theo tháng, mức thu là 20.000đ/tháng/HS.

Đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên: Học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo ngày, thu theo ngày gửi thực tế; mức thu là 1.000đ/lượt/HS; học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo tháng, mức thu là 10.000đ/tháng/HS.

Học sinh đăng ký gửi xe máy, xe máy điện theo ngày, thu theo ngày gửi thực tế, mức thu là 2.000đ/lượt/HS; học sinh đăng ký gửi xe máy, xe máy điện theo tháng, mức thu là 20.000đ/tháng/HS.

Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tin học & Ngoại ngữ tỉnh: Học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo ngày, thu theo ngày gửi thực tế; mức thu là 1.000đ/lượt/HS; học sinh đăng ký gửi xe đạp, xe đạp điện theo tháng, mức thu là 10.000đ/tháng/HS.

Học sinh đăng ký gửi xe máy, xe máy điện theo ngày, thu theo ngày gửi thực tế; mức thu là 2.000đ/lượt/HS. Học sinh đăng ký gửi xe máy, xe máy điện theo tháng, mức thu là 20.000đ/tháng/HS.

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2019. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có 3 phát sinh vướng mắc, phản ánh về Sở GD&ĐT để tổng hợp báo cáo đề xuất với UBND tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm