rssheader

16/01/2021

Nâng cao nghiệp vụ báo chí - truyền thông và quản lý trang tin điện tử 

Đ. Chung - M. Nghiêm - 29/11/2020, 20:07 GMT+07 | Kết nối
PGS,TS Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện BC&TT phát biểu khai giảng lớp học. PGS,TS Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện BC&TT phát biểu khai giảng lớp học.

Học viên của lớp học là các cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, truyền thông, nhà xuất bản và các trang tin điện tử của nhiều cơ quan trong nước.

Lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật và bổ sung kiến thức về nghiệp vụ báo chí và quản lý trang thông tin điện tử trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, truyền thông hội tụ và cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0.

Đây cũng là cơ hội để những người đang nghiên cứu giảng dạy với những người đang hàng ngày tác nghiệp, quản lý trên lĩnh vực báo chí và truyền thông giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS,TS Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện BC&TT cho biết, Học viện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng lựa chọn đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cả trong và ngoài Học viện có đủ trình độ, năng lực chuyên môn để trực tiếp truyền đạt, trao đổi, hướng dẫn, thảo luận với lớp học này.

Học viên lớp học dự khai giảng.

Đồng thời, Học viện cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất - kỹ thuật để phục vụ cho lớp học.

Để lớp học đạt kết quả cao nhất, PGS,TS Phạm Minh Sơn đề nghị, mỗi học viên cần nhận thức rõ trách nhiệm của người học, học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ với tinh thần cầu thị, biến quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, tự khám phá.

Bên cạnh đó, học viên cần chủ động, tự giác, theo sự gợi mở, định hướng của các giảng viên, báo cáo viên.

"Học viên cần mở rộng kiến thức, tiếp nhận thông tin, tăng cường trao đổi, thảo luận, gắn lý thuyết với thực tiễn sinh động và vận dụng sáng tạo cho phù hợp với công việc của mình...", PGS,TS Phạm Minh Sơn đề nghị. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm